DIKTAATTORI


Liisa Ahola & Veera Salmio

Diktaattori-teoksen teemat ovat patriotismi, maskuliinisuus sekä diktatuuri. Videossa on käytetty leikitellen perinteisiä patriarkaalisia symboleita, pyrkien antamaan niille uudenlaisia merkityksiä. Teoksen kuvamateriaali on kerätty uutis-, propaganda- ja dokumenttikuvastosta Youtube-kanavalta.

The themes of the video are patriotism, masculinity and dictatorship. The topic examines traditional patriarchal symbols; playing with them and giving them new meanings. The footage of the work is collected from Youtube channels news-, propaganda- and documentary videos.