PERILLÄ

perilla

Liisa Ahola & Veera Salmio

Perillä-teos käsittelee ennakkoasenteita. Videomateriaali on kerätty Youtube-kanavalta.

Perillä work consider of prejudice. The video material is collected from You tube channel.